Szansa na miliardowe inwestycje, tysiące miejsc pracy … Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Szansa na miliardowe inwestycje, tysiące miejsc pracy i rozwiązanie lokalnych problemów – nowe tereny włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Katowice, 3 stycznia 2017 – 5,3 mld złotych inwestycji, utworzenie kilkunastu tysięcy nowych miejsc pracy, a dzięki konsekwentnej realizacji strategii zrównoważonego wpływu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) na rozwój regionu, także rozwiązywanie lokalnych problemów – to oczekiwane efekty poszerzenia największej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. 30 grudnia 2016 zaczęło obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów włączające do KSSE S.A. grunty o powierzchni ponad 269 hektarów (ha), zwiększające jej powierzchnię o ponad 11 procent. W podstrefie gliwickiej KSSE powiększyła się o tereny w Zabrzu i Oleśnie.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów do KSSE włączono grunty o łącznej powierzchni ponad 269 ha, położone na terenach województw śląskiego i opolskiego. W wyniku zmian powierzchnia strefy będzie wynosić ponad 2614ha. W oparciu o przyjęte prognozy szacuje się, że na nowo włączonych do katowickiej strefy terenach w perspektywie najbliższych lat może powstać ok. 13,4 tys. nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ok. 5,3 mld złotych.

 

Zgodnie z założeniami w KSSE, dzięki jej poszerzeniu, może pojawić się nawet 100 nowych projektów inwestycyjnych. Maksymalna łączna wielkość pomocy publicznej, jaka może zostać udzielona inwestorom realizującym projekty na nowych obszarach wynosi ok. 1,9 mld zł.

 

– Konsekwentnie realizujemy strategię zrównoważonego wpływu Katowickiej SSE na rozwój regionu. Podejmując decyzję o włączeniu nowych terenów do strefy czynimy to w celu rozwiązania konkretnych, lokalnych problemów np. związanych z rynkiem pracy. Analizujemy wybrane lokalizacje pod kątem ich potencjału społecznego, czy dostępności infrastruktury i następnie we współpracy samorządem lokalnym wnioskujemy o utworzenie obszaru strefy. Przykładem rozwijających się z sukcesem nowych lokalizacji są nasze tereny w Ujeździe, Zabrzu, Dąbrowie Górniczej lub Częstochowie, które wypracowały swoją markę i przyciągają kolejnych inwestorów. Jestem przekonany, że podobny scenariusz uda się zrealizować na aktualnie włączanych terenach, choć zaznaczę iż przemiana terenu inwestycyjnego w tętniący inwestycjami park przemysłowy nie następuje od razu, a cały proces wymaga również nakładów finansowych. Jako strefa zawsze działamy z determinacją i przekonaniem, że pozyskanie tej inwestycji zależy jedynie od nas. Dotychczas nasze działania przynoszą pozytywne efekty i wierzę, że tak będzie dalej – mówi Piotr Wojaczek, prezes zarządu KSSE S.A.

 

Włączane do KSSE grunty pozostają, poza dwoma przypadkami, własnością samorządów gmin i miast, na terenie których się znajdują, a także Skarbu Państwa, pozostając w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych oraz w użytkowaniu samorządów i prywatnych przedsiębiorców. Powiększenie obejmuje tereny zarządzane przez wszystkie podstrefy KSSE S.A., obejmując tereny zlokalizowane w 16 miejscowościach.

 

W Podstrefie Gliwickiej statusem SSE objęto nowe tereny w Zabrzu (ponad 44 ha) i Oleśnie (ponad 31,5 ha) tym samym powiększając powierzchnię podstrefy o ponad dziewięć procent.

Grunty objęte statusem SSE w Zabrzu położone są w rejonie ulic Ofiar Katynia, Karola Goduli i Ziemskiej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na włączonych terenach będzie można realizować działalność przemysłową, składy i magazyny oraz drobną wytwórczość. Szacuje się, że na włączanym obszarze może powstać nawet 2380 nowych miejsc pracy przy nakładach w wysokości ok. 950 mln zł.

Grunty objęte statusem SSE w gminie Olesno (województwo opolskie) obejmują niezabudowane tereny położone w sąsiedztwie zagospodarowanego w całości obszaru inwestycyjnego katowickiej strefy. Znajdują się one przy drodze wojewódzkiej 487 i są wyposażone w infrastrukturę: energetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz światłowodową. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny te oznaczone są jako tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej, przemysłu, usług produkcyjnych i nieprodukcyjnych. Szacuje się, że na włączanym obszarze może powstać nawet 1700 nowych miejsc pracy, przy nakładach w wysokości ok. 678 mln zł.

 

Rozporządzenie włączyło do KSSE także grunty będące własnością Skarbu Państwa, a użytkowane przez działających na nich przedsiębiorców. Są to tereny w Bytomiu użytkowane przez jedną ze spółek grupy Kopex, a także firmę Conbelts S.A. Szczegółowe dane dotyczące projektów inwestycyjnych realizowanych przez wymienione firmy będą znane po przeprowadzeniu rokowań mających na celu wydanie zezwoleń na działalność w obszarze strefy.

 

Wchodzące w życie dnia 30 grudnia 2016 roku rozporządzenie zakończyło trwające od 2015 roku postępowanie dotyczące zmian granic katowickiej strefy. Zgody na włączenie gruntów do KSSE S.A. udzieliły władze gmin i właściciele terenów, a cały proces pozytywnie zaopiniowały także zarządy obu województw.

 

W ramach dokonanych w minionych tygodniach rozszerzeń poza Katowicką SSE, zwiększyły się również powierzchnie stref: Kostrzyńsko-Słubickiej (68 ha), Łódzkiej (88 ha) i Warmińsko-Mazurskiej (351 ha). Łączna powierzchnia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce po ostatnich rozszerzeniach, zgodnie ze stanem na koniec 2016 roku wynosi ponad 20,9 tys. ha, przy limicie 25 tys. ha.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*