Familoki włączone do Szlaku Zabytków Techniki

Dziś podczas obchodów 10-lecia Szlaku Zabytków Techniki, które odbyły się Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, podsumowano dotychczasową działalność Szlaku, zaprezentowano także nowe obiekty wchodzące w skład sieci. Do grona najbardziej wartościowych zabytków techniki województwa śląskiego dołączono czerwieńskie familoki. Gratulacje, słowa uznania oraz symboliczną tablicę „Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego” odebrał z rąk Henryka Mercika Członka Zarządu Województwa oraz Adama Hajdugi kierownika Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego przy Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

„Muszę przyznać, że kiedy zobaczyłem osiedle patronackie w Czerwionce, Nikiszowiec stracił u mnie na znaczeniu. Nasz nowy obiekt szlakowy jest nie tylko kapitalnie zachowany, ale także pięknie zagospodarowany i ma tę przewagę nad innymi koloniami robotniczymi, które znajdują się na Szlaku, że jest bijącym sercem miasta. Chciałbym też zwrócić uwagę, że aplikując o włączenie do Szlaku przedstawiciele osiedla genialnie wymyślili, aby nazwać swój obiekt po prostu „familoki”, bo to jest kwintesencja domów wielorodzinnych. Jesteśmy zachwyceni, że są Państwo z nami” – powiedział Adam Hajduga, kierownik Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego przy Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

„Reprezentuję Gminę pogórniczą. I choć kopalnia została zamknięta, jej osiedle patronackie zyskało właśnie dzięki rewitalizacji nowe życie. Nie chcemy rywalizować z innymi koloniami, dołączenie do grona obiektów Szlaku Zabytków Techniki jest dla nas zaszczytem, ale także i zobowiązaniem – zaznaczył Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. – Pragnę serdecznie podziękować za docenienie naszej pracy i dołączenie familoków do elity obiektów przemysłowych. Dziękuję także moim współpracownikom, którzy w ten projekt wierzyli i go realizowali”.

Aby dołączyć do Szlaku Zabytków Techniki Gmina musiała spełnić warunki formalne – zgłoszono obiekt autentyczny, będący elementem dziedzictwa przemysłowego. Na terenie familoków dwukrotnie odbyło się już święto Szlaku Zabytków Techniki – Industriada (osiedle jako obiekt zaprzyjaźniony). Gmina złożyła także wniosek aplikacyjny ze szczegółowym opisem działań promocyjnych i przygotowanej oferty turystycznej, a podczas audytu terenowego z udziałem Regionalnego Instytutu Kultury oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprezentowała walory architektoniczne osiedla i jego wartość konserwatorską (więcej: http://czerwionka-leszczyny.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3354&cntnt01returnid=156 ).

Dołączenie familoków do Szlaku Zabytków Techniki to szansa na promocję osiedla w Czerwionce. To także możliwość wymiany doświadczeń, współpracy z obiektami, które na bieżąco badają potrzeby klienta rynku turystyki przemysłowej i odpowiadają na nie w bardzo dobry sposób.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dniem 1 stycznia 2017 roku licząca do tej pory 36 obiektów sieć, zostanie poszerzona o następujące miejsca:

1) Browar Zamkowy Cieszyn,

2) Familoki – zabytkowe osiedle patronackie kopalni „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach,

3) Muzeum Hutnictwa Cynku – Walcownia w Katowicach,

4) Muzeum Śląskie w Katowicach,

5) Zabytkowe wieże wyciągowe dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach,

6) Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach.

„Szlak Zabytków Techniki to najbardziej oryginalny i największy produkt tego typu w kraju. Jakość jest dla nas najważniejsza – podkreślał H. Mercik, Członek Zarządu Województwa. – Oddaje specyfikę regionu, w którym kultura przemysłowa stanowi jeden z zasadniczych elementów jego tożsamości. Jest najbardziej interesującą trasą turystyki industrialnej w Polsce”.

Szlak Zabytków Techniki w 2008 r. otrzymał Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego w kraju. W styczniu 2010 r. jako jedyny szlak z Europy Środkowej i Wschodniej dołączył do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (European Route of Industrial Heritage – ERIH). W październiku 2010 r. SZT nagrodzony został Złotym Medalem Targów Poznańskich dla najlepszego produktu turystycznego w Polsce.

Podczas uroczystości Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik wraz z radnymi wręczył także wybranym przedstawicielom SZT „Odznaki honorowe za zasługi dla województwa śląskiego”.

„Chcemy w ten sposób podziękować wszystkim, którzy szlak rozsławiają. Te odznaki to najwyższa forma uznania, jaką region dysponuje i najlepszy sposób w jaki możemy powiedzieć dziękuję” – podkreślł G. Wolnik.

info: czerwionka-leszczyny.pl